+421 910 939 317            info@maxxcc.com

Realizačné činnosti

Realizačné činnosti

Inštalácie potrubných celkov:

Zabezpečenie inštalácie, rekonštrukcie potrubných celkov a pridružených zariadení v zmysle technickej dokumentácie klienta. To zahŕňa inštaláciu tlakových aj netlakových častí, ale hlavne potrubných systémov, tepelných výmenníkov,  ventilov, čerpadiel, nádrží, tlakových nádob nosných a pomocných konštrukcií atď. Komplexné dodávky môžu zahŕňať aj výkon kvality manažmentu ako aj tvorbu dokumentácie kvality.

Zváračské práce:

Zabezpečujeme  profesionálne zváračské práce, ktoré sú vykonávané skúsenými  zváračmi so širokou škálou skúseností, ktorí sú schopní participovať na rôznych typoch montážnych a pred-výrobných činností. Zameriavame sa na inštaláciu potrubných systémov, oceľových konštrukcií, zváranie tlak. a netlakových nádob atď.  Skúsenosti našich pracovníkov zahŕňajú prácu s rôznymi materiálmi ako sú nehrdzavejúce ocele, uhlíkové ocele a iné štandardne používané materiály. Vykonávame zváracie metódy 141, 111, 135, 136 a ich kombinácie ako aj orbitálne zváranie (142). Kvalita  našich zváračov je overená a testovaná vo vlastnej zváracom centre pod dohľadom skúseného odborného personálu.

Potrubárske práce:

Zabezpečujeme výkon profesionálnych potrubárskych prác , ktoré sú  realizované vyučenými a skúsenými potrubármi a zámočníkmi  so schopnosťou čítať izometrické výkresy  a inej nevyhnutnej dokumentácie  potrebnej na vykonanie montážnych ako aj demontážnych prác. Naša spoločnosť v kooperácii realizuje potrubárske kurzy certifikované spoločnosťou TUV SUD.  

Pred-výroba potrubných systémov.  

Pre našich odberateľov vieme zabezpečiť predvýrobu potrubných systémov vrátane výkonu NDT skúšok v zmysle technickej dokumentácie. Realizácia predvýroby môže prebiehať priamo v mieste inštalácie, alebo na inom mieste podľa dohody s objednávateľom.

Manažment a supervízia činností na stavbe:

Zabezpečenie manažovanie činností  energetických projektov  v mieste výstavby diela. Tieto činnosti zahŕňajú celkovú organizáciu výkonov na stavenisku, ako sú manažment materiálu, plánovanie pracovníkov,  dielenskej pred-výroby, montážnych a demontážnych činností,  výkon NDT a tlakových skúšok. Všetky činnosti sú realizované v súčinnosti s technickou dokumentáciou ako aj platnými Európskymi normami.

Kontaktovať