+421 910 939 317            info@maxxcc.com

O nás

MAXX CC s.r.o, je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na inštaláciu potrubných systémov a pridružených zariadení ako aj personálny lízing pracovníkov technických profesií. Sme certifikovaní pre oblasť zvárania systémom kvality podľa normy EN ISO 3834-2 a výrobu a montáž tlakových zariadení podľa EU smernice 2014/68/EU G, B+F

Vo svojich radoch združujeme profesionálov rôznych kvalifikácií s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti, manažmentu, inštalácie a rekonštrukcií celkov potrubných systémov v rôznych odvetviach. Pre účely inštalačných prác a rekonštrukcií disponujeme vlastným strojno-technologickým vybavením ako aj školiacim centrom na zvyšovanie kvalifikácie a zručností pre zváračov a potrubárov.  

Naše služby poskytujeme hlavne malým a stredne veľkým spoločnostiam, ktoré sa špecializujú na montážne činnosti v energetike, petrochémii, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Kľúčovými elementami, ktorými sa riadime pri spolupráci s našimi zákazníkmi je dôraz na kvalitu, individuálny prístup a rýchlosť odozvy na ich požiadavky. Naša expertíza je založená na dlhoročných skúsenostiach v oblasti realizácii projektov a nadobudnutých cenných skúseností z riadiacich pozícií na úrovni projektového manažmentu, site managementu a kvality manažmentu.